Reklamacje

 Reklamacje
  1.  Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności:
    1. pisemnie na adres: Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.polska@syngenta.com. 
  2.  W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Sprzedawcę. 
  3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
  4. Produkty, w szczególności środki ochrony roślin dostępna w Sklepie, powinny być użytkowane zgodnie z etykietą rejestracyjną