Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:
1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas w Sklepie dane kontaktowe;
3. informacje o Social media;
4. informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Syngenta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”, „Syngenta” lub „My”.
 2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nasz numer KRS to 17224, a NIP to 5222548445. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
  2. e-mailem na adres: dataprivacy.pl@syngenta.com.

Możesz również kontaktować się bezpośrednio z nami pod numerem telefonu Infolinii: 223260601

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Sklep” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem syngenta.pl
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram, YouTube oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.
§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.
§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.
§ 5
Prawo sprzeciwu
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.
§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie syngenta.pl oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Sklepu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawniania funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii.
  3. W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.
 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Sklepu,
  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu prowadzenia marketingu w naszym Sklepie,
  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,
  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
  5. Agencjom marketingowym,
  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.
  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  2. Prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

§ 9
Rejestracja konta w Sklepie
Jeżeli rejestrujesz się w Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:
 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,
  2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
  3. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
  4. marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Sklepu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w usprawnianiu funkcjonalności Sklepu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.
  5. wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli z tzw. prawa zwrotu, jeżeli skorzystasz z tego prawa.
  6. W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.
 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Sklepu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Sklepu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu i danych osobowych dla nas.
  2. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronach Sklepu,
   2. prowadzenia marketingu,
   3. wysyłki newsletterów.
  3. Operatorom płatności dostępnych w Sklepie
  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
  5. Agencjom marketingowym,
  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.
  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. trwania umowy o założenie konta w Sklepie, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta przez albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  3. prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
  4. niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.


  § 10
  Zakupy w Sklepie bez rejestracji konta

  Jeżeli dokonujesz zakupów w Sklepie, ale nie masz zarejestrowanego w nim konta, zwróć uwagę na następujące sprawy:

   1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
    1. wykonania umowy sprzedaży produktów,
    2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
    3. marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii.
    4. wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli z tzw. prawa zwrotu, jeżeli skorzystasz z tego prawa.
    5. W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.
   2. Jakie masz prawa?

    Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

   3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

    Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawierać umowy sprzedaży za pomocą Sklepu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

   4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
    1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
   5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

    Marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Sklepu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Sklepu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

   6. Komu przekażemy Twoje dane?
    1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu i danych osobowych dla nas.
    2. Dostawcom narzędzi do:
     1. analityki ruchu na stronach Sklepu,
     2. prowadzenia marketingu,
     3. wysyłki newsletterów.
    3. Operatorom płatności dostępnych w Sklepie
    4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
    5. Agencjom marketingowym,
    6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.
    7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.
   7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

    Przez czas:

    1. niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
    2. prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta przez albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
    3. niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.
   8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

    W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

   § 11
   Zapisanie się do newslettera
    Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:
   1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
    1. Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
    2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii.
    3. w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.
   2. Jakie masz prawa?

    Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

   3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

    Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak zapisać się do naszego newslettera.

   4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
    1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
    2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
   5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

    Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

   6. Komu przekażemy Twoje dane?
    1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Sklepu,
    2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu w Sklepie.
    3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,
    4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
    5. Agencjom marketingowym,
    6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.
    7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.
   7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

    Przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody

   8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

    W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

   9. Część III – nasze profile w Social media    § 12
    Korzystanie z naszych profili w Social media

    Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:
    1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
     1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
     2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
     3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
     4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
     5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.
    2. Jakie masz prawa?

     Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

    3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

     Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

    4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

     Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

    5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

     Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych produktach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

    6. Komu przekażemy Twoje dane?

     Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

    7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

     Przez czas:

     1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
     2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

     Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych


     § 13
     Wejście na strony Sklepu
     Wejście na strony Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

     § 14
     Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
     1. W Sklepie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na pod ten link.
     2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
      1. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, w tym utrzymania Twojej sesji,
      2. zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Sklepu, w szczególności przeciwdziałania oszustwom, jak np. cross-site request forgery,
      3. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Sklepie,
      4. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.
     3. W przypadkach opisanych w punktach c oraz d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
      1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
      2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Sklepu, prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Sklepie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu, by optymalizować jego działanie;
      3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
      4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.
      5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
      6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;
      7. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
      8. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Sklepie, w tym oglądanych produktów.
     § 15
     Rodzaje plików cookies

     W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
     1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
     2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 17 wskazujemy, jak to zrobić),
     3. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 17 wskazujemy, jak to zrobić),
     4. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Sklepie.
     § 16
     Jak blokować pliki cookies
     1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
     2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
     § 17
     Jak usunąć pliki cookies
     1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
     2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
     3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
     § 18
     Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze sklepu

     Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć zakupów w naszym Sklepie.
     § 19
     Zewnętrzne pliki cookies
     1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 16 i § 17. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
     2. W Sklepie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
      1. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics, Google AdWords, YouTube oraz DoubleClick. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Sklepu. W przypadku usług serwisu YouTube jesteśmy w stanie m.in prowadzić statystki dotyczące tego, które z naszych materiałów zostały przez Ciebie obejrzane. Działanie Google Analytics możesz zablokować, wykorzystując w tym celu dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
      2. Facebook Ireland Ltd. Usługi przez nią dostarczane pomagają nam w promocji naszych produktów w Social Media; Spółka ta może także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności Facebooka.
     3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.