O nas

Syngenta to wiodąca firma agtech oparta na nauce, będąca producentem środków ochrony roślin i nasion. Została założona w Szwajcarii i zatrudnia ok. 49 tys. pracowników w ponad 100 krajach, aby zmieniać sposób uprawy i ochrony roślin. W ten sposób, przy zastosowaniu innowacji oraz zaawansowanego rolnictwa, powstaje bezpieczna, zdrowa i pożywna żywność wysokiej jakości. Naszą misją jest poprawa wydajności rolnictwa, dbając przy tym o naszą planetę, rolników i społeczeństwo. Chcemy przyczynić się do poprawy globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

U podstaw naszych wartości leży dostarczanie coraz lepszej jakości produktów i serwisu obsługi naszym obecnym oraz przyszłym Klientom. W Syngenta tworzymy wartość dla wszystkich naszych interesariuszy - rolników, pracowników, dostawców, partnerów w łańcuchu żywnościowym, społeczności, w których pracujemy, a zwłaszcza dla całego społeczeństwa. W centrum swojej pracy stawiamy na etykę i uczciwość, dlatego nasi Klienci i partnerzy od lat obdarzają nas zaufaniem.  

Syngenta w Polsce

Kompleksowe podejście
W trosce o zwiększenie wydajności upraw polskich rolników, oferujemy innowacyjne i przyjazne środowisku produkty. W naszym szerokim portfolio, znalazły się środki ochrony roślin, zaprawy nasienne oraz nasiona upraw polowych, warzyw i kwiatów, ale to nie wszystko. Opracowaliśmy profesjonalne programy wspierające uprawę oraz zapewniamy doradztwo o najwyższym standardzie, bezpośrednio w gospodarstwie Klienta.

Innowacyjne rozwiązania
Około 1,3 mld dolarów, tyle właśnie Syngenta inwestuje rocznie w badania i rozwój (R&D), a w ośrodkach badawczych zatrudnia aż 5 tys. pracowników. W ten sposób polskim rolnikom zostaje zapewniony dostęp do najnowszych technologii. To one ułatwiają codzienną pracę i stawianie czoła wyzwaniom dzisiejszego, zmieniającego się świata. Skutki zmian klimatycznych wymagają poprawy jakości gleby i zwiększenia różnorodności biologicznej, dlatego naszą ofertę regularnie uzupełniamy o kolejne preparaty i odmiany sprzyjające rozwiązywaniu nowych problemów pojawiających się w uprawach.

Więcej informacji o Syngenta Polska znajdziesz na www.syngenta.pl

Syngenta na świecie

Syngenta, w skład której wchodzą Syngenta Crop Protection i Syngenta Seeds, jest wiodącą firmą rolniczą na świecie. Nasze technologie umożliwiają milionom rolników na całym globie lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów planety.

Nasza ambicja
Odgrywamy istotną rolę w łańcuchu żywnościowym. Z tego względu pragniemy przyczynić się do bezpiecznego wyżywienia naszej planety dbając przy tym o środowisko. Chcemy to osiągnąć poprzez zaawansowane rozwiązania naukowe i wprowadzanie innowacji w zakresie upraw. Wszystko to z myślą o rolnictwie neutralnym klimatycznie, a także poprawie dobrobytu rolników. Wierzymy, że sukces to nie tylko wyniki biznesowe, ale także korzyści, jakie wnosimy do rolnictwa i środowiska.

Główne obszary działalności
Syngenta jest światowym liderem w produkcji środków ochrony roślin. Wdrażane przez nas innowacje oparte są na rozwiązaniach nowoczesnej chemii lub na naturalnie występujących w przyrodzie substancjach i procesach. Łączymy je z kontrolą upraw, precyzją aplikacji, technologiami cyfrowymi i nowymi technikami hodowli roślin. Będąc także producentem nasion, opracowujemy nowe odmiany, a wśród nich innowacyjne odmiany hybrydowe. Są one odporne na trudne warunki uprawy, co pozwala produkować żywność przy ograniczonym zużyciu ziemi, wody i środków produkcji.

Badania i rozwój
Wdrożenie wszystkich powyższych rozwiązań możliwe jest dzięki, prowadzonym przez naszych pracowników oraz licznych partnerów, badaniom. Współpracujemy także ze środowiskami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i rządami, tak aby odpowiadać na potrzeby przyrody, rolników i konsumentów.

Więcej informacji o Grupie Syngenta znajdziesz na www.syngenta.com

Zrównoważony rozwój

U podstaw wszystkich działań firmy Syngenta leży idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Już od samego początku, czyli momentu opracowania produktu, aż po nasze inwestycje i codzienne działania.

The Good Growth Plan
Jest to międzynarodowy program firmy Syngenta, w ramach którego prowadzimy szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2013 roku, w ramach I edycji programu, przez zaledwie sześć lat zdołaliśmy przywrócić do użytkowania 14 mln hektarów zdegradowanej ziemi uprawnej. Kolejnym sukcesem było zwiększenie bioróżnorodności na obszarze 8 mln hektarów ziemi oraz przeszkolenie 42 mln pracowników rolnych pod kątem bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Walka ze zmianami klimatycznymi i i utratą różnorodności biologicznej stała się już głównym celem II edycji The Good Growth Plan, która wystartowała w czerwcu 2020 roku.

Operation Pollinator
Pod tą nazwą kryje się Akcja na rzecz Owadów Zapylających. To kolejny globalny program firmy Syngenta na rzecz wspierania bioróżnorodności. Dzięki naszym dążeniom zapewniamy rolnikom mieszanki nasion kwiatów polnych i roślin miododajnych. Tym samym są oni w stanie w optymalny sposób wykorzystać pasy brzeżne pól i obszary o niskiej urodzajności. Prowadzi to do powstania łąk kwietnych, na których odbudowie ulega populacja owadów zapylających. Tak oto, dzięki bardziej efektywnemu zapylaniu, dochodzi do poprawy wydajności i jakości upraw.

Rolnictwo Odpowiedzialne
Jako Syngenta poprzez program edukacyjny „Rolnictwo Odpowiedzialne” promujemy racjonalne i bezpieczne wykorzystania środków ochrony roślin. W jego ramach zapewniamy liczne szkolenia przeznaczone dla wszystkich użytkujących nasze produkty.